Tag Archives: Truyền file bằng Zalo

Cách truyền file từ điện thoại sang máy tính bằng ứng dụng Zalo đơn giản

Cách truyền file từ điện thoại sang máy tính bằng ứng dụng Zalo

Trước đây, việc truyền dữ liệu từ thiết bị này sang thiết bị khác khá phức tạp nhất là từ điện thoại lên máy tính. Nhưng bây giờ, ngay cả Zalo cũng có thể làm được điều đó. Nếu bạn còn chưa biết cách là thì hãy tham khảo cách truyền file từ điện thoại […]