Tag Archives: tham nhũng

Tham nhũng có khả năng được xóa bỏ hoàn toàn?

Tham nhũng

Cuộc sống con người là một chuỗi những ngày chạy theo lợi ích, có thể trả lời ngay tham nhũng không thể biến mất nó chỉ thay đổi cách thức và ngày một được che đậy tốt hơn mà thôi. Con người thì không ai giống ai và thậm chí chính bản thân mỗi người […]