Bức ảnh của những ngày đam mê. Người chụp đã xếp hàng nhiều giờ đồng hồ và không dám đi vệ sinh để có được bức ảnh này. Nhìn lại, vẫn thấy rất đam mê nhưng thời gian trôi qua quá nhanh.
Bài đăng: bởi Bùi Đình Quyết với 11 lượt thích và 0 lượt Share > link https://facebook.com/100091551930674

MỘT BỨC HÌNH CỦA NHƯNG NGÀY ĐAM MÊ.
– XẾP HÀNG MẤY TIẾNG ĐỒNG HỒ,ĐI VỆ SINH KO DÁM ĐI. ĐỂ CÓ BỨC HÌNH NV.
– GIỜ NHÌN LẠI VẪN THẤY MÊ.
THỜI GIAN TRÔI NHANH QUÁ


A picture of my passionate days.
– Queuing for hours, not daring to go to the toilet to have this body shape.
– Now looking back still feel passionate.
Time passes too fast.


————————–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *